Text Size

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ SL 1600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μοντέλο 4 στάσεων, επεκτάσιμο στις 16 στάσεις κάνοντας χρήση των 4-στάσεων επέκτασεων slm4 (εσωτερικού/εξωτερικού χώρου),
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ SL 1600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ SL 1600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Move your mouse over image or click to enlarge
_________________4d2e4652699ea.jpg

TYPE

SKU προϊόντος 04.04-2016-49-00
Περιγραφή

- Μοντέλο 4 στάσεων, επεκτάσιμο στις 16στάσεις κάνοντας χρήση των 4-στάσεων επέκτασεων SLM4(εσωτερικού/εξωτερικού χώρου). Οι επεκτάσεις των 4-στάσεων μπορούν νατοποθετηθούν ενώ ο προγραμματιστής λειτουργεί. Μόνιμα εγκατεστημένεςεπεκτάσεις χρησιμοποιούνται στα μοντέλα SL1620 20-στάσεων και SL162424-στάσεων (εσωτερική/εξωτερική χρήση)
- Εσωτερικός 120VAC/230VAC μετασχηματιστής με 1.83m καλώδιο (μπορεί νααπομακρυνθεί για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση των καλωδίων)
- Κύκλωμα με δυνατότητα παράκαμψης και ασφάλεια για προστασία τουπρογραμματιστή με ένδειξη LED χρώματος πράσινο/κόκκινο
- Μεγάλη LCD οθόνη
- 2 τρόποι λειτουργίας: Ο κλασσικός τρόπος κατά τον οποίο ο χρήστηςθέτει τους χρόνους ανά στάση, και ο αυτόματος τρόπος κατά τον οποίοαπαιτείται ο SLW μετεωρολογικός σταθμός για να υπολογίζει με βάση τονκαιρό τους χρόνους αρδεύσεως παρακάμπτοντας τους χρόνους του χρήστη
- Ο αισθητήρας βροχής/παγετού και το bypass/ενεργό κουμπί πουεδράζονται στο μπροστινό μέρος του προγραμματιστή φαίνεται ανβρίσκονται σε λειτουργία από τρίχρωμη ένδειξη LEDs (κόκκινο δείχνει ανο αισθητήρας παρεμποδίζει την άρδευση; πορτοκαλί δείχνει αν υπάρχεικαθυστέρηση άρδευσης λόγω βροχής; πράσινο δείχνει κανονική λειτουργία)
- 4 προγράμματα: A, B, C; το πρόγραμμα D μπορεί να λειτουργείταυτόχρονα με τα άλλα προγράμματα
- 8 ημερήσιες ενάρξεις ανά πρόγραμμα
- Εσωτερική μνήμη που συγκρατεί την ώρα/ημερολόγιο καθώς και τααρδευτικά προγράμματα χωρίς να απαιτείται μπαταρία
- Ο χρόνος λειτουργίας της κάθε στάσης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 minέως 9 hrs. 55 min με δυνατότητα λειτουργίας αντίστροφης μέτρησης που ναγράφει τις ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (ο χρόνος άρδευσης ανά ζώνηπαρακάμπτεται από τις αιρικές μετρήσεις όταν είναι στο αυτόματοπρόγραμμα)
- Επιλογή συγκεκριμένων ημερών ποτίσματος ανά εβδομάδα, άρτιες/περιττέςημέρες, ή ενδιάμεσες μέρες
- Ρυθμίσεις παράκαμψης άρδευσης, παρακάμψτε συγκεκριμένες ώρες τηνημέρα, ημέρες της εβδομάδας και έως 7 ημερολογιακές ημέρες
- Ποσοστιαία ρύθμιση άρδευσης ανά πρόγραμμα, και ανά μήνα του έτους (οιμηνιαίες ποσοστώσεις παρακάμπτονται όταν λειτουργεί στο αυτόματοπρόγραμμα)

Προχωρημένες λειτουργίες
- Ανασκόπηση βλαβών, όπου παρουσιάζονται όλες οι βλάβες,συμπεριλαμβανομένου ποιές στάσεις είναι ενεργές και μή
- Λειτουργία διαγνωστικού ελέγχου που χρησιμοποιεί το ενσωματωμένοπολύμετρο, όπου λαμβάνονται μετρήσεις V και mA ανά στάση καθώς καιπαρουσιάζεται η τάση τροφοδοσίας
- Ενσωματωμένη λειτουργία εντοπισμού ηλ/βανών απλώς ακούγοντας τον ήχοπου παράγουν τα πηνία εξαιτίας ειδικών συχνοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος.(η πατέντα εκκρεμεί)
- Το μενού ανασκόπησης παρουσιάζει το έλλειμμα νερού λόγωεξατμισοδιαπνοής ανά στάση (σε ίντσες) και τον αντίστοιχο χρόνο τηςεπόμενης άρδευσης της στάσης για να συμπληρώσει
- Το μενού ανασκόπησης παρουσιάζει το μέγιστο χρόνο άρδευσης και τονελάχιστο χρόνο διαβροχής κατά τον αυτόματο προγραμματισμό
- Το μενού ανασκόπησης παρουσιάζει τις μέγιστες/ελάχιστες θερμοκρασίεςτις τελευταίες 5 ημέρες
- Το μενού ανασκόπησης αθροίζει το συνολικό χρόνο άρδευσης ανά στάσηαπό το τελευταίο μηδενισμό του
- Το μενού ανασκόπησης προσφέρει την δυνατότητα να μηδενιστεί τοέλλειμμα νερού λόγω εξατμισοδιαπνοής
- Καθυστέρηση λόγω βροχής από 1 - 7 ημέρες (πάγωμα και αυτόματησυνέχιση του προγράμματος)
- Ο SLW μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να προγραμματιστεί από 0 έως 99ώρες να κάνει καθυστέρηση προγράμματος λόγω βροχής
- Οι κύκλοι λειτουργίας επιτρέπουν τη ρύθμιση του μέγιστου χρόνουλειτουργίας και ελάχιστου χρόνου διήθησης
- Προγραμματισμός καθυστέρησης ανοίγματος από στάση σε στάση από 1 minέως 3 hrs για να εξυπηρετηθούν βάνες που κλείνουν αργά και αναπλήρωσηνερού στις δεξαμενές
- Συγχρονισμός ανάμεσα στην κεντρική βάνα (MV) και στις ηλ/βάνες τωνστάσεων με καθυστέρηση ανοίγματος (1 sec - 1 min; 2 sec προκαθορισμένο)και καθυστέρηση κλεισίματος (1 sec - 3 min; 5 sec προκαθορισμένο) γιανα επιτραπεί η πλήρωση των γραμμών και το αργό κλείσιμο των ηλ/βανών
- Κεντρική εκκίνηση ηλεκτροβάνας/αντλία ανά στάση
- Δυνατότητα μηδενισμού ξεχωριστά κάποιου προγράμματος
- Δυνατότητα μηδενισμού όλων των προγραμμάτων
- Επιτρέπεται στο χειριστή να αποθηκεύσει και να επαναφέρει εύκολα έναπρόγραμμα σε περίπτωση λανθασμένης νέας ρύθμισης του SL800

Δυνατότητες αυτόματης λειτουργίας
- Γεωγραφικό πλάτος +-60° από τον Ισημερινό για τον υπολογισμό τηςηλιακής ακτινοβολίας
- Κατηγορία αρδευτικού συστήματος ανά στάση (ΣΤΑΤΙΚ Α, ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ,ΣΤΑΓΔΗΝ) με έτοιμο ύψος βροχής ή εισαγωγή (5.8 - 76.2 mm ανά ώρα)
- Η επιλογή των φυτών ανά στάση μπορεί να γίνει από μια λίστα(ψυχρόφιλος χλοοτάπητας, θερμόφιλος χλοοτάπητας, θάμνοι, ετήσια,δένδρα, αυτοφυή) που διαθέτει έτοιμους συντελεστές ανά φυτό ή ναεισαχθεί ανά στάση ο συντελεστής (10-300%)
- Ο τύπος του εδάφους γίνεται από επιλογή λίστας (αργιλώδες, αμμώδες,πηλώδες) και κλίσης με στόχο τον αυτόματο υπολογισμό της διήθησης καιτον μηδενισμό της απορροής του νερού
- Αυξομείωση ρύθμισης ανά στάση (-50% to +25%) με στόχο τη βελτίωση τουχρόνου αυτόματης άρδευσης, που οφείλεται σε σκίαση του χώρου, τον αέρακαι τις αδυναμίες των εκτοξευτών

Xειροκίνητη λειτουργία
- Ο χρόνος για χειροκίνητες δοκιμές σε κάθε ζώνη κυμαίνεται από 10 sec- 10 min
- Ο χρόνος χειροκίνητης λειτουργίας μιας στάσης κυμαίνεται από 1 min -9 hrs και 55 min)
- Χειροκίνητη εκκίνηση προγράμματος με το πάτημα ενός κουμπιού

Aξεσουάρ
- SLM4 Επέκταση ζώνης
- Σειρά SLW μετεωρολογικού σταθμού
- SLRC και Sidekick Ασύρματο Χειριστήριο
- 955 Rain Sense αισθητήρας βροχής
- Θήκη
- SmartWire Δίκλωνο σύστημα

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του SL1600
Είσοδος: 120VAC/60Hz @ 400mA για 3 βάνες
Έξοδος: 28VAC, 1.2A μέγιστο

ΜΟΝΤΕΛΟ Διαστάσεις
E-SL1600 (EU Πρίζα) 230VAC/50Hz 23.18 cm Π x 25.72 cm Υ x 10.16 cm Β

Τεμάχια ανά συσκευασία:1

Προϊόντα

Καλάθι αγορών

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Verify by

Verify by

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες και κανένα μέλος

[ Reset Settings ]